הדברה ירוקה - גרין הדברות
שיחת חינם 052-2516589

מכבדים תשלום ב

מספר רשיון 1313

Share Button

חדקונית הדקל היא חיפושית המהווה איום על הדקלים. הבעייתיות שלה נובעת מכך ששלבי הנגיעות הראשוניים שלה אינם ניתנים לגילוי. התפשטותה נרגמת על ידי העברת חומר צמחי נגוע (כגון דקלי נוי וחוטרים). הנזק שהיא גורמת נוצר על ידי כרסומה את גזע הדקל וכתרו – בעיקר בדקל מסוג קנרי – העלול לגרום, לא אחת, לחיסול יבול של מטע שלם. קריסת דקל נגוע בגן ציבורי עלולה, חלילה, לגרום להפצת הנזק ולהתפשטותו.

בארבע השנים האחרונות ניטש מאבק מר בין מגדלי עצי התמר לבין החדקונית האדומה. החקלאים חשים תסכול רב בגלל חוסר ההצלחה להתמודד ביעילות עם נגעי המזיק, שמקורו במזרח הרחוק, ונזקיו.

חשוב לציין, כי העובדה כי החדקונית אוכלת ומכלה את העץ מתוכו מקשה מאוד על הטיפול וקיימות מספר שיטות הן ירוקות והן רגילות להדברתם. אחד הפתרונות להתמודדות עם החדקונית מצא פול בניימין, הגנן הראשי של הגנים הבהאים בחיפה, אשר דקלים רבים מייפים בו את המתחם: הוא מזריק לעץ מיליוני תולעים מיקרוסקופיות החודרות אל תוך זחל החדקונית ואוכלות אותו מבפנים.

לבד מפגיעתה של החדקונית בדקלי נוי היא פשטה גם למטעים שבהם מגדלים עצי תמר. חברה מספרד המתמחה בטיפול בעצי דקל הנגועים בחדקונית אדומה משתתפת כיום, במסגרת פרוייקט מחקר שעורך ומממן האיחוד האירופי, בניסיון לבחון את יעילות הזרקת חומרי הדברה לגזע העץ. השיטה מנוסה גם על חדקוניות הפוגעות בעצי תמר.

שיטות נוספת שבהן מתמודדים עם הנגע היא ניתוח הכותרת וסילוק כל החלקים הנגועים והחדרת חומרי הדברה לעץ באמצעות מוט ריסוס טלסקופי או קידוח לתוך מרכז העץ והזרקת חומר הדברה בעזרת מכשור ייעודי מיוחד ובלחץ מבוקר.

כיוון התפשטותה של החדקונית הוא מצפון הארץ, מדרומה וממזרחה על שפלת החוף. בשנת 2014 צופים כי היא עלולה להתקדם עד תל אביב, לאחר שדקלים נגועים התגלו זה מכבר באזור חדרה. העדר טיפול יעיל, ודאי לא בהיקף הנדרש, גורם להאצת תהליך ההתפשטות של המזיק. חשוב לציין, כי גם לאחר איתור עץ נגוע, כריתתו או הטמנתו בקרקע אינה פותרת את הבעיה הואיל וגם העצים המתים מהווים במשך חודשים רבים מקור אילוח בדיוק כמו העץ החי הנגוע.

יצוין, כי בעשור האחרון מתקיימים מחקרים בשיתוף גופים מחקריים עם השירות להגנת הצומח על פיתוח דרכי התמודדות עם החדקונית. במסגרת המחקרים נבחנת יעילותם של תכשירים כימיים וביולוגיים כמו גם של חומרי משיכה/ דחייה. אחד הקשיים המונעים, בשלב זה, פריצת דרך הוא השוני של עץ הדקל מכלל העצים בכך שהוא חד פסיגי. עובדה זו מעוררת שאלות, אשר נכון להיום אין עליהן תשובות חד משמעיות, לגבי ניידות החומרים בגזע מחד גיסא ויכולתו של הדקל הנגוע להתמודד עם פגיעתה של החדקונית מאידך גיסא.

העדר פתרון טיפולי ודאי מערים קושי למתן מענה לתופעה אבל גם הקושי באיתור עצים נגועים מהווה בעיה קשה, לכן בין שאר השיטות שנבחנות לאיתור : כלבי גישוש לאיתור עצים נגועים ואנליזות אקוסטיות.

מידע נוסף בנושא כמו גם על אפשרויות הדברה נוספות באמצעות שיטות ותכשירים של הדברה ירוקה תוכלו לקבל בחברת גרין הדברות המציעה ללקוחותיה חומרי הדברה איכותיים ובטיחותיים למגוון גדול מאוד של סוגי מזיקים.